TOMBO 9040-W

Contacts

Dây Tết Chèn Aramid và PTFE Không Amiang Tombo T/9040-W
Để làm kín: Nước thải, nước muối, dầu, hữu cơ, dung môi, hydrocacbon, axit Wead, kiềm wead.
Ứng dụng: Tất cả các loại Bơm, Máy trộn, Giảm chấn, Máy nghiền giấy
Nhiệt độ : 260 degC
Áp suất : 20kgf / cm2
Tốc độ trục: 10m / s
Hình thức cung cấp: 3 m / cuộn
P-H: 2-13
Model: Tombo No. 9040-W

Sản phẩm liên quan

SWG- ANSI- 1834R-EES

TOMBO 9000

TOMBO 1210-A

TOMBO 1100

TOMBO 1995

TOMBO 1935

TOMBO 1993

Băng Tan Oxygen 9082

TOMBO 1120

Băng Tan Gas- 9082

SWG- JIS- 1834R-GR

SWG- ANSI- 1834R-EEE

TOMBO 9079

TOMBO 9039

TOMBO 9038

SWG- ANSI- 1836R-GR-GGG

TOMBO 2940