TOMBO 9079

Contacts

Dây Tết Chèn Bơm PTFE Không Amiang TOMBO: T/9079
Để làm kín: Nước sạch, cưa công nghiệp và vệ sinh, nước biển, vv
Ứng dụng: Nhiều loại máy bơm, máy khuấy, v.v.
Nhiệt độ: 100 degC
Áp suất: 10kgf / cm2
Tốc độ trục: 10m / s
Hình thức cung cấp: 3 m / cuộn
P-H: 4-10
Model: Tombo No. 9079

Sản phẩm liên quan

SWG- ANSI- 1834R-EES

TOMBO 9000

TOMBO 1210-A

TOMBO 1100

TOMBO 1995

TOMBO 1935

TOMBO 1993

Băng Tan Oxygen 9082

TOMBO 1120

Băng Tan Gas- 9082

SWG- JIS- 1834R-GR

SWG- ANSI- 1834R-EEE

TOMBO 9079

TOMBO 9039

TOMBO 9038

SWG- ANSI- 1836R-GR-GGG

TOMBO 2940