TOMBO 9038

Liên hệ

Dây Tết ChkinsPTFE Tẩm Chì Không Amiang TOMBO: T/9038
Để làm kín: Nước thải, dung dịch muối, không khí, hơi nước, hóa chất, sản phẩm dầu mỏ ...
Ứng dụng: Tất cả các loại Bơm, Máy trộn, v.v ...
Nhiệt độ : lên tới 260 degC
Áp suất : lên tới 20kgf / cm2
Tốc độ trục: lên tới 16m / s
Hình thức cung cấp: 3 m / cuộn
Model: Tombo No.9038

Sản phẩm liên quan

SWG- ANSI- 1834R-EES

TOMBO 9000

TOMBO 1210-A

TOMBO 1100

TOMBO 1995

TOMBO 1935

TOMBO 1993

Băng Tan Oxygen 9082

TOMBO 1120

Băng Tan Gas- 9082

SWG- JIS- 1834R-GR

SWG- ANSI- 1834R-EEE

TOMBO 9079

TOMBO 9039

TOMBO 9038

SWG- ANSI- 1836R-GR-GGG

TOMBO 2940