TOMBO 2940

Contacts

Dây Tết Chì Graphite Chịu Nhiệt Độ Cao NICHIAS TOMBO T/2940
Để làm kín: Hơi nước, nước nóng, dầu nóng, dầu mỏ, hydrocarbon, hóa chất, dung môi
Nhiệt độ tối đa: 400 ° C (Trong khí quyển oxy hóa)
Nhiệt độ tối đa: 600 ° C (Trong môi trường không oxy hóa)
Áp suất tối đa: 20kgf / cm2
Tốc độ trục: lên tới 10m / s
Cung cấp: 3 m / cuộn
P-H: 0-14
Ứng dụng: cho bơm hóa chất, máy khuấy, máy trộn...
Model: Tombo No. 2940

Sản phẩm liên quan

SWG- ANSI- 1834R-EES

TOMBO 9000

TOMBO 1210-A

TOMBO 1100

TOMBO 1995

TOMBO 1935

TOMBO 1993

Băng Tan Oxygen 9082

TOMBO 1120

Băng Tan Gas- 9082

SWG- JIS- 1834R-GR

SWG- ANSI- 1834R-EEE

TOMBO 9079

TOMBO 9039

TOMBO 9038

SWG- ANSI- 1836R-GR-GGG

TOMBO 2940