HYO SHIN HFS 25

Liên hệ

Công Tắc Dòng Chảy HFS 25 HYO SHIN

*FLOW SWITCH
- Áp suất tối đa: 10 bars
- Kết nối : Đầu ren, 1"PT - Ren 34
- Nhiệt độ chất lỏng tối đa: 100ºC
- Nhiệt độ môi trường: 0~60ºC
- Xuất xứ: HYO SHIN / Korea
- Mô tả: Made in Korea

Sản phẩm liên quan

SAGINIMIYA FQS U30G

HYO SHIN HFS 25

HYO SHIN HFS 15

SAGINIMIYA HFS 15

HYO SHIN HFS 20

SAGINIMIYA HFS 20

SAGINIMIYA HFS 25