Kép Kẽm Ren MI

Contacts

Kép Ren Kẽm Ren MI
Kép, nối ren
Đường ren tiêu chuẩn BS 
Áp lực làm việc Max. 10 bar