Măng Sông Nhựa PPR Ren Trong

Contacts

Măng Sông Nhựa PPR Ren Trong - Van Bi Nhựa

Măng xông ren trong PPR | PPR coupling female thread.
Đường ren tiêu chuẩn BS21/ISO 228-1-2000. | BS21/ISO 228-1-2000 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 25 bar | Max. working pressure: 25 bar