MITSUBOSHI AT5- AT10- AT20

Contacts

1/ Dây Đai MITSUBOSHI Bản AT5
Trapezoidal Timing Belt (Polyurethane - Single):
Types : Single - AT5 Dây đai răng nhựa PU lõi thép
Dây Đai BANDO Bản AT5 : AT5-220, AT5-300, AT5-305, AT5-340, AT5-390, AT5-420, AT5-455, AT5-545, AT5-600, AT5-630, AT5-660, AT5-690, AT5-750, AT5-825, AT5-975, AT5-1125, AT5-1520

2/ Dây Đai MITSUBOSHI Bản AT10
Trapezoidal Timing Belt (Polyurethane - Single):
Types : Single - AT10 - Dây curoa răng PU lõi thép
Dây Đai BANDO Bản AT10: AT10-500, AT10-560, AT10-580, AT10-660, AT10-730, AT10-840, AT10-920, AT10-960, AT10-1010, AT10-1150, AT10-1210, AT10-1240, AT10-1250, AT10-1280, AT10-1320, AT10-1500, AT10-1610, AT10-1800, AT10-1940, AT10-2000, AT10-2250, AT10-2400, AT10-2590, AT10-2880, AT10-3080, AT10-3150, AT10-3340, AT10-4030

3/ Dây Đai MITSUBOSHI AT20
Trapezoidal Timing Belt (Polyurethane - Single):
Types :  AT20 - Dây curoa răng PU lõi thép
Dây Đai BANDO Bản AT20: AT20-1000, AT20-1100, AT20-1700, AT20-1900, AT20-2360
Trong các môi trường điều kiện làm việc đặc biệt, cần độ chính xác nhưng đồng thời cần độ sạch tuyệt đối, đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho những máy móc đó.
Loại đai này thường được sử dụng trong các loại máy công nghệ cao như Camera, in, dược phẩm…

READ MORE:  Dây Đai BANDO

Công ty VINDEC chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại Dây Đai MITSUBOSHI Công Nghiệp chất lượng cao, uy tín, giá cạnh tranh tại tại Việt Nam