RAINBOW Korea RNTS Series

Contacts

Công Tắc Nhiệt RNTS Series RAINBOW - Korea
RNTS-090CB, RNTS-090CB, RNTS-120SB 

*THERMOSTAT
- Điện áp: 30A/250V
- Kết nối : 3/8"PT
- Dây dò: 1000mm
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Mô tả: Made in Korea

Sản phẩm liên quan

RAINBOW PTSC-050C

RAINBOW LTS-030S

RAINBOW Korea TS Series

RAINBOW ITS-050L