Tê Đều Nhựa PPR Mầu Trắng

Liên hệ

Tê Đều Nhựa PPR Trắng MIHA - Van Bi Nhựa

Tê Đều Nhựa PPR | PPR TEE
Đường ren tiêu chuẩn BS21/ISO 228-1-2000. | BS21/ISO 228-1-2000 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 25 bar | Max. working pressure: 25 bar