TEADIT 2006FDA

Contacts

Dây Tết Chèn Expanded PTFE Có Mỡ Bôi Trơn TEADIT 2006FDA

>>>> XEM THÊM  Gioăng TEADIT

Mô tả và ứng dụng
Dây Tết Chèn 2006FDA là một Dây bện có tính liên kết mềm, mềm dẻo được sản xuất từ sợi filament ePTFE tinh khiết nhất. Một chất bôi trơn có nguồn gốc thực phẩm độc quyền cung cấp sự thâm nhập nhanh hơn và giảm sự hao mòn của trục. Loại 2006 FDA tuân thủ nghiêm ngặt theo tiểu chuẩn F.D.A. và U.S.D.A. yêu cầu theo Tiêu đề 21 của Thực phẩm và Thuốc:

Part 177.1500 - Perflourocarbon Resins 
Part 178.3570 - Lubricants with Incidental Food Contact

2006 close

Style 2006FDA resists most caustic media and is commonly used in centrifugal and rotary food processing equipment. It is also used in blenders, mixers, cookers, dryers and pumps.

Service Limits
Temperature ºF (ºC): -148 (-100) up to 536 (280)
Pressure psi (bar): 
- Rotating: 290 (20)
- Reciprocating: 435 (30)
PH: 0 - 14
Shaft Speed f/m (m/s): 2350 (12)

Sản phẩm liên quan

TEADIT- 911/911T

TEADIT GE 1520

TEADIT 24 SH

TEADIT TF 1570

TEADIT TF 1580

TEADIT TF 1590

TEADIT 20 SH

TEADIT NA 1002

TEADIT NA 1006

TEADIT NA 1122

TEADIT 24B

TEADIT 2236

TEADIT 2000

TEADIT 2000IC

TEADIT 2001

TEADIT 2002

TEADIT 2103T

TEADIT 2214

TEADIT 2202

TEADIT 2235