TEADIT 2103T

Contacts

Dây Tết Chèn Bơm Van Sợi Carbon Tẩm PTFE TEADIT 2103T

XEM THÊM: Gioăng TEADIT

Mô tả và ứng dụng

Dây Tết Chèn Bơm Van Sợi Carbon Tẩm PTFE TEADIT. 2103T là một sợi bện bằng sợi cacbon được tẩm thấm kỹ lưỡng với PTFE và một chất bôi trơn đặc biệt. Dây Tết Chèn rất bền, dài, chống mài mòn, có tính kháng hóa chất tuyệt vời và ngăn ngừa ô nhiễm.

Dây Tết Chèn Bơm Van Sợi Carbon Tẩm PTFE TEADIT. 2103T có thể xử lý các hóa chất trong toàn bộ khoảng pH 0-14, trừ các chất oxy hóa mạnh. Nó rất phổ biến trong ngành giấy và bột giấy vì nó được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng liên quan đến ăn mòn mạnh, axit, thuốc tẩy, chất dẻo và các ứng dụng không nhiễm được chất ô nhiễm. Loại cách này thường được sử dụng trong van, máy bơm, máy khuấy, lò phản ứng và nồi hấp.

Service Limits
Temperature ºF (ºC): -328 (-200) up to 536 (280)
Pressure psi (bar): 
- Static: 4351 (300)
- Rotating: 362 (25)
- Reciprocating: 1450 (100)
PH: 0 - 14
Shaft Speed f/m (m/s): 2952 (15)

Sản phẩm liên quan

FEROLITE FMP 702

FEROLITE FMP 510

FEROLITE FMP 509

FEROLITE FMP 506

FEROLITE FMP 507

FEROLITE FMP 404

FEROLITE FMP 502

FEROLITE FMP 501

FEROLITE FMP 500M

TEADIT 2000IC

TEADIT 2001

TEADIT 2103T

TEADIT 2214

TEADIT 2202

TEADIT 2017

TEADIT 2020

TEADIT 24A

TEADIT 2019

TEADIT 2030

TEADIT 2255