Van 1 Chiều Gang SW

Liên hệ

Van 1 Chiều Gang Nước SAMWOO - Van SAMWOO

CAST IRON SWING CHECK VALVE, JIS10K F.F. FLANGED ENDS 
10kfg/cm2 Water / 120 Deg.C 
7kfg/cm2 Saturated Steam 

Sản phẩm liên quan

Van 1 Chiều Gang SW

Van Cổng Gang SW

Van Bướm INOX Tay Quay SW

Van Bướm INOX Tay Gạt SW

Van Bướm Gang Tay Quay SW

Van Bướm Gang Tay Gạt SW