Van Bi Nhựa PPR Trắng

Contacts

 Van Bi

Van Bi Nhựa PPR Trắng

Van bi nhựa PPR. | PPR Plastic Ball Valve.
Dùng cho nước sạch. | Used for Water.
Áp lực làm việc Max: 8 bar | Max. working pressure: 8 bar
Nhiệt độ làm việc Max. 90oC. | Max. working temperature: 90oC

 

Sản phẩm liên quan

Van Bi Nhựa PPR Xanh

CHIUTONG CT-60

CHIU TONG CT-40

CHIUTONG CT-10

CHIUTONG CT-50