Van Bi Nhựa PPR

Liên hệ

Van Bi Nhựa PPR Trắng / Xanh - Van Bi Đồng

Van bi nhựa PPR. | PPR Plastic Ball Valve.
Dùng cho nước sạch. | Used for Water.
Áp lực làm việc Max: 8 bar | Max. working pressure: 8 bar
Nhiệt độ làm việc Max. 90oC. | Max. working temperature: 90oC

Sản phẩm liên quan

ARITA SB-J1

Van Bi Nhựa PPR

TUNGLUNG TL-22

ARITA ARV-100SE-3PC

ARITA ARV-100BW-3PC

ARITA ARV-100SE-2PC

ARITA ARV-100SE-1PC

ARITA ARV-800FE

ARITA BRB-S-600

KITZ 20SCTB

HITACHI BM10KF0B

CHIU TONG CT-40

CHIUTONG CT-10

KITZ FAS-150UTB/ 10UTB

KITZ C-UTE

KITZ C-TE

KITZ EXS200-150UTB/ 10UTB

KITZ EA200-TNE

KITZ EA200-UTE

KITZ EA200-TE