Van Cổng Gang SW

Liên hệ

Van Cổng Chặn Nước Hàn Quốc Samwoo - Van SAMWOO

Cast Iron Gate Valve, Non-Rising Stem, JIS 10K FF Flanged Ends
10kgf/cm2 Static water at 120 Deg.C
7kfg/cm2 Saturated Steam
Size: DN50-200

Sản phẩm liên quan

Van 1 Chiều Gang SW

Van Cổng Gang SW

Van Bướm INOX Tay Quay SW

Van Bướm INOX Tay Gạt SW

Van Bướm Gang Tay Quay SW

Van Bướm Gang Tay Gạt SW