WISE T114

Liên hệ

Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ T114 WISE

*BIMETAL THERMOMETERS
- Size: 75 & 100mm
- Dãy đo: 0~50 to 0~350ºC
- Chất liệu: Nickel plated steel,
Element coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ

Sản phẩm liên quan

WISE-L500

WISE-L400

WISE-L350

WISE-L310

WISE-L300 Float Type

WISE-L200

WISE-L250

WISE-L150

WISE-L230

WISE-L130

WISE-L220

WISE-L120

WISE-L210

WISE-L110

WISE-L100

WISE T114

WISE T120

WISE T220

WISE T190

WISE T110

WISE T150

WISE T122

WISE T212

WISE T191

WISE T140

WISE T123

WISE T360

WISE T359

WISE T290

WISE T259

WISE T250

WISE T239

WISE T230

WISE T229

WISE T219

RAINBOW PTSC-050C

RAINBOW Korea TS Series

RAINBOW ITS-050L

SAGINIMIYA FQS U30G

HYO SHIN HFS 25

HYO SHIN HFS 15

SAGINIMIYA HFS 15

HYO SHIN HFS 20

SAGINIMIYA HFS 20

SAGINIMIYA HFS 25

Tung Lung TL-41

TUNG LUNG TL-40