WISE T140

Contacts

Đồng Hồ Nhiệt Độ T140 WISE

*BIMETAL THERMOMETERS
- Size: 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50 to 0~600ºC
- Chất liệu: 304SS, Element coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ

Sản phẩm liên quan

WISE T114

WISE T120

WISE T220

WISE T190

WISE T110

WISE T150

WISE T122

WISE T212

WISE T191

WISE T140

WISE T123

WISE T360

WISE T359

WISE T290

WISE T259

WISE T250

WISE T239

WISE T230

WISE T229

WISE T219