WISE T140

Liên hệ

Đồng Hồ Nhiệt Độ T140 WISE

*BIMETAL THERMOMETERS
- Size: 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50 to 0~600ºC
- Chất liệu: 304SS, Element coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ

Sản phẩm liên quan

WISE-L500

WISE-L400

WISE-L350

WISE-L310

WISE-L300 Float Type

WISE-L200

WISE-L250

WISE-L150

WISE-L230

WISE-L130

WISE-L220

WISE-L120

WISE-L210

WISE-L110

WISE-L100

WISE T114

WISE T120

WISE T220

WISE T190